Javo naar Bulb Trade Park

De vier bedrijven Javo, Agro Techniek Holland, Javo International en Nobels Machinefabriek gaan zich vestigen op Bulb Trade Park in Noordwijkerhout. Daarvoor is in aanwezigheid van wethouder mr. J.C.F. Knapp een koopovereenkomst gesloten met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. De nieuwe bedrijfsvestiging wordt ontwikkeld op ruim 3,7 ha en moet medio 2017 gereed zijn. Tevens is overeengekomen dat het huidige pand van Javo aan het Westeinde zal worden gesloopt ten gunste van open bollenteeltlandschap.

Onno Zwart, directeur van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en ontwikkelaar van Bulb Trade Park, is verheugd over deze transactie. “De komst van deze vier vooraanstaande bedrijven en de investeringen die zij gaan doen, bevestigen de economische kracht van de Greenport en de opzet en de aantrekkingskracht van Bulb Trade Park dat specifiek wordt ontwikkeld ten behoeve van agrarische handels- en exportbedrijven en agrarische hulp- en nevenbedrijven die behoren tot onze Greenport. Bovendien hebben we tevens kunnen bewerkstelligen dat het huidige Javopand aan het Westeinde gaat verdwijnen en dat hier ruim 1 ha open bollenteeltlandschap wordt terug gemaakt. Dit past geheel binnen de doelstellingen van de Intergemeentelijke Structuurvisie”.

Ber van Nobelen, de huidige eigenaar van Nobels Machinefabriek, Javo, Agro Techniek Holland en Javo International, verwacht medio 2017 het nieuwe pand op Bulb Trade Park in gebruik te nemen. De vier bedrijven samen zullen hier, middels nieuwe en moderne productietechnieken, klaar zijn voor de toekomst.

Impuls voor de werkgelegenheid

De nieuwe bedrijfsvestigingen en investeringen op Bulb Trade Park geven een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid. Eerder vestigden zich reeds twee andere bedrijven op dit nieuwe agrarische bedrijventerrein.

Bulb Trade Park

Bulb Trade Park is een nieuw agrarisch bedrijventerrein voor moderne, internationaal opererende handels- en exportbedrijven en hulp- en nevenbedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het park wordt ontwikkeld in samenwerking met Greenport Ontwikkelingsmaatschappij om de vitaliteit van het bollencomplex te vergroten door uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden te bieden aan Greenportgerelateerde bedrijven. Bulb Trade Park is gesitueerd aan de provinciale weg N206 in Noordwijkerhout.

Terug naar Noordwijkerhout

Met de koop van de bouwkavel op Bulb Trade Park gaat Nobels Machinefabriek BV na 30 jaar weer terug naar Noordwijkerhout. Sterker nog, Nobels gaat terug naar de Herenweg, op 500 meter afstand van waar het bedrijf 60 jaar geleden begon.

Sinds Arnold van Nobelen, pionier op het gebied van de mechanisatie in de bollenstreek, Nobels Machinefabriek in december 1955 oprichtte, heeft het bedrijf door de jaren heen een constante groei doorgemaakt. In de beginjaren hield Van Nobelen zich volledig bezig met de ontwikkeling en productie van rooi- en plantmachines voor de bloembollensector, tot in 1966 de samenwerking met Javo begon voor de productie van slaplanters en niet veel later de potmachines. Dit zorgde voor een nog snellere groei. Inmiddels ontwikkelt en produceert Nobels alle Javo machines voor de wereldwijde glastuinbouw- en boomkwekerijsector volledig in eigen huis. Javo potmachines, trayautomatisering, grondsystemen, transport- en robotsystemen zijn in meer dan 60 landen te vinden.

Na diverse verhuizingen binnen Noordwijkerhout, van de Herenweg naar de Gooweg en het Westeinde, vestigde Nobels Machinefabriek zich in 1985 op het bedrijventerrein ’t Heen in Katwijk. Javo verhuisde op dat moment naar het oude pand van Nobels aan het Westeinde in Noordwijkerhout.

De samenwerking tussen Nobels Machinefabriek en Javo ontwikkelde zich verder, tot Nobels in 2000 Javo overnam. Met deze overname groeiden de twee bedrijven steeds meer tot één bedrijf, maar op twee verschillende locaties. Als in 2014 ook Agro Techniek Holland BV wordt overgenomen en Javo International BV wordt opgericht, groeit de wens om de vier bedrijven samen te brengen op één locatie. En dat is nu een feit.

Service
support

Contact